Coronafeirws

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Cynhyrchu Fideo yn ystod y Coronafeirws

Mae'n gyfnod anodd iawn i lawer o fusnesau a sefydliadau ar hyn o bryd a dyna pam ein bod ni yma i'ch cefnogi. Nawr yw'r amser i gyfathrebu â phobl, yn enwedig gan eu bod yn treulio mwy o amser nag erioed ar-lein. Rydym wedi addasu ein gwasanaethau fel y gallwn barhau i gynhyrchu fideos effeithiol ar gyfer ein cleientiaid tra'n arsylwi ar ganllawiau'r Llywodraeth.

 

Gallwn helpu gyda fideos megis:

  • gwybodaeth i'r cyhoedd;
  • cyhoeddi gwasanaeth neu gynnyrch newydd;
  • cyfathrebu mewnol; a
  • gweithdai neu hyfforddiant.

 

Gellir cynhyrchu'r uchod gan ddefnyddio ystod o ddulliau, fel:

  • hunan-saethu ac yna trosglwyddo ffwtej i ni i'w golygu;
  • llogi camera a gliniadur ynghyd â hyfforddiant drwy gynhadledd fideo;
  • animeiddio; ac
  • mewn rhai amgylchiadau, ffilmio gyda'n criw wrth arsylwi ar ymbellhau cymdeithasol.

 

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o'r uchod neu os oes gennych syniadau eraill, cysylltwch â ni!